آیا می خواهید با تمدید خودکار ثبت نام کنید؟

با تمدید خودکار، سرویس شما به طور خودکار تمدید می شود و انترنیت به طور خودکار هر ماه تخصیص می یابد. همچنین  Data Rollover  را دریافت خواهید کرد که به شما امکان می دهد انترنیت های استفاده نشده خود را هر ماه دخیره کنید. برای تمدید خودکار یک کارت اعتباری (Credit Card) نیاز است.