خدمات انترنیت

استقرار سریع، Cloud Core

ایده نوآوری مخرب فراتر از اشک کارگرانی است که برای اولین بار پس از چند ماه در اتاق تلفن Babtel با خانواده خود صحبت می کنند یا از تشکر روحانیون ارتش که به سربازان دلسرد امکان دیدن همسران و فرزندان شان در اسکایپ را می دهند. این ایده فراتر از Arab Spring و شکستن موانع سانسور در رژیم های سرکوبگر است.

تا به حال، راه اندازی یک ISP یک سرمایه گذاری بزرگ بوده است که تنها در دسترس افراد بسیار ثروتمند، مرتبط با سیاست یا افراد بسیار کارآمد بوده است. سیستم های مدیریت مشترکین، پشتیبانی شبکه و مسائل مربوط به انطباق PCI برای پردازش کارت اعتباری (Credit Card) به صدها هزار دالر سرمایه گذاری نیاز دارد؛ و دانش تخنیکی برای تطبیق این اجزای یک ISP حتی اگر در دسترس هم بود، بسیار کمیاب بود.

مدل Micro-ISP جدید Babtel همه آن نیازهای نقدی اولیه و موانع تخنیکی را حذف می کند زیرا ما این خدمات را با هزینه ثابت ماهانه که بر اساس تعداد مشتریان آنها است به Micro-ISP های خود ارائه می دهیم.

با صدور جواز نام Babtel، سرمایه گذاری بر تاریخچه Babtel، استفاده از "Babtel Cloud" برای خدمات شبکه مدیریت شده و شرکت در برنامه های کوتاه مدت تامین مالی تجهیزات شرکت تحت حمایت دولت ایالات متحده، تقریباً هر کارآفرینی که گرایش تخنیکی داشته باشد، می تواند به یک سرویس دهنده Micro-ISP Babtel تبدیل شود. از شبکه قوی و انعطاف پذیر Babtel برای استقرار سریع خدمات استفاده کنید.