غواړئ چې اتومات بیا نوي کیدلو لپاره راجستریشن وکړئ؟

د اتوماتیک نوي کیدو اپشن سره ستاسې پیکج په اتومات ډول نوی کیږي او هره میاشت ډیټا په اتومات ډول ویشل کیږي. تاسې به تر لاسه کړئ   د ډیټا رول اوور  له دې سره به وکولای شئ چې هره میاشت نا استعمال شوې ډیټا وساتئ.  د اتومات نوي کیدو لپاره کریډټ کارت اړین دی.